Home arrow Alg. Maatsch. Werk
Chiq’s Algemeen Maatschappelijk Werk, Coaching & Training

Wij zijn een onafhankelijk algemeen maatschappelijk kantoor, welke zich diverentieert vanwege het feit dat wij geen subsidies ontvangen van de gemeente. Hierdoor houden wij uw administratie en uw persoongegevens volledig in eigen beheer en kunnen wij deze volledig vertrouwelijk opslaan.
U kunt bij ons terecht voor alle vormen van maatschappelijk werk. Indien nodig zullen wij na een intake u doorverwijzen naar de voor u meest geschikte instantie. Alles wat u aan ons toevertrouwd blijft in eigen beheer en geen enkele instantie kan daar aanspraak op maken. Om van deze vorm van privacy gebruik te kunnen maken zijn wij wel genoodzaakt u per consult kosten in rekening te brengen, welke u contact dient te voldoen per consult. Indien u volledig kosteloos geholpen wenst te worden moeten wij u helaas toch aanmelden via de gemeente Amsterdam Zuidoost, maar kunnen wij u onze unieke vorm van privacy niet waarborgen.